Skal et kasseapparat være godkendt af SKAT?

Hos Sofier oplever vi ofte, at vores kunder spørger om, hvorvidt et kasseapparat skal godkendes af SKAT. Svaret er både ja og nej. Der findes ikke noget certifikat som SKAT udsteder, der viser om et kasseapparat er godkendt eller ej, men der findes regler for hvilke oplysninger, der skal stå på en kvittering eller en faktura, før det er korrekt oplyst hos SKAT. Det kan i sidste ende have økonomiske konsekvenser, hvis disse krav ikke overholdes.

Sofiers kasseapparater følger alle krav fra SKAT om korrekte oplysninger på udskrevet bon/kvitteringer.

Som butiksejer sælger du dagligt til kunder. Uanset om det er til private eller erhverv, har du pligt til at udskrive en faktura eller en kvittering (bon) fra kasseapparatet og efterfølgende føre et regnskab over alt salg og køb til din butik.

SKATs krav til butikker og andre handlende:

 1. Mulighed for udskrivning af bon/kvittering fra kasseapparatet
 2. Mulighed for udskrivning af en fuld eller en forenklet faktura
 3. Daglig ajourføring af bogføring og korrekt kasseafstemning

Krav til bon fra kasseapparat

Lang de fleste butikker har i dag et form for kassesystem til at håndtere salget i butikken. Mange gammeldags kasseapparater kører stadig med ”revisorruller”, der sidder ved siden af bon-rullen i printeren. Revisorrullen tager en kopi af alle udskrifter på bonprinteren og kan herefter gemmes til bogføringen.

De nyere kassesystemer kører ikke længere med revisorruller men sender i stedet for oplysningerne til et moderne it-system/backend, hvor alle informationerne bliver opsamlet digitalt.

Alle kasseapparater fra Sofier kører digitalt og sender direkte alle salgstransaktioner til en brugervenlig backend og kan tilmed integreres med økonomisystemet.

En bon fra et kasseapparat skal som minimum indeholde følgende oplysninger, før det er skattemæssigt korrekt:

 • Butikkens CVR eller navn
 • Udstedelsesdato
 • Salgsgenstand
 • Salgsbeløb, inkl. rabatter eller andet information
 • Momsbeløb, eller at momsen udgør 20% af den samlede betaling

Krav til en faktura

Hvis man ikke har et kasseapparat, kan man udstede en faktura, eks. udskrift fra computer eller som håndskrevet faktura.
En fuld faktura indeholder nedenstående informationer:

 • Udstedelsesdato (fakturadato)
 • Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen
 • Butikkens cvr-nr.
 • Butikkens navn og adresse
 • Købers navn og adresse
 • Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser
 • Fakturadato
 • Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
 • Gældende momssats
 • Momsbeløb

Der skal altid udstedes en fuld faktura til følgende:

 • Hvis køberen er en registreret virksomhed, eller hvis de kræver en fuld faktura
 • Ved salg af varer/ydelser til private, når fakturabeløbet overstiger 5.000 kr. inkl. moms
 • Ved leverance til andre EU lande
 • Krav til en forenklet faktura

Hvis en vare koster under 3.000 kr., kan man nøjes med en forenklet faktura, hvor der er færre oplysninger påkrævet.

En forenklet faktura skal indeholde:

 • Butikkens navn og adresse
 • Butikkens cvr-nr.
 • Fortløbende nummer (fakturanummer)
 • Udstedelsesdato (fakturadato)
 • Mængden og arten af de leverede varer/omfanget eller arten af de leverede ydelser
 • Det samlede omsætningsbeløb og momsbeløbets størrelse

Krav om kasseregnskab

Som butiksejer skal være omhyggelig med at gemme alle papirer, kvitteringer, faktura følgesedler mm., da det kan blive nødvendigt at skulle dokumentere alt i regnskabet. Derudover skal man holde styr på regnskabet med daglig ajourføring af dagens ind- og udbetalinger samt afstemning af kassebeholdningen mm.

Med et kasseapparat fra Sofier får du direkte integration til dit økonomisystem. På den måde bliver alle salgsaktiviteter registreret direkte i dit regnskabssystem, hvilket sparer dig for at bruge tid på bogføring.

Ydermere ligger alle dine korrekte skattemæssige oplysninger gemt digitalt, lige så længe du ønsker det, og så slipper du for at fylde hele reolen op med mapper.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Kasseafstemning

I den nye version (2.7.8.1), har vi lavet nogle forbedringer til kasseafstemning. Det gør at den ser anderledes ud end du er vant til.

Der er lidt flere skærmbilleder og clicks, til gengæld har du nu en oversigt som viser hvad der er sket på kassen i løbet af dagen. Før kunne du først se det på kasserapporten efter du havde godkendt kasseafstemningen. Udover det er kasseafstemningen nu bygget op som en wizard, så du er sikker på at få gjort alt korrekt op. Ligeledes er det billede hvor du indtaster dagens primobeholdning lavet om. Her er det dog bare udseendet der er lavet om.

Gårsdagens ultimo vil stadig stå som primoforslag (såfremt denne funktion er slået til*. Passer forslaget ikke med hvad der ligger i kassen, skal du stadig rette det til, da du ellers vil ende med en kassedifference ved afslutning af dagen. Bemærk at der ikke længere udskrives en kvittering på primobeløbet.
* Funktionen slås til under menupunktet Indstillinger / Use cashsettlement next day.

På kasserapporten er der ligeledes lavet nogle få ændringer.

Det er nu muligt at se gårsdagens ultimobeholdning på rapporten. Det gør det lettere at se om der skulle være en difference mellem ultimobeløbet og primobeløbet. Denne information står umiddelbart over informationen vedr. primobeholdningen. Bemærk at en difference mellem gårsdagens ultimo og primo d.d. ikke tæller med i en evt. difference. Har man sat sin terminal op til at opkræve gebyrer, vises det samlede opkrævede gebyr i bunden af kasserapporten.