Hotfixes

V2.11.102

 • Rettelser til håndtering af dårligt netværk i forbindelse med MobilePay-betalinger.
 • Fejl rettet, der gjorde at alle korttyper ikke figurerede på kasserapporten.
 • Optimering i håndtering af dårligt netværk og brug af iPP350 terminalen.

V2.11.102

 • Fejl rettet, som fik app’en til at crashe ved udskrivning af optællingsrapport.
 • Nu spørges der kun om ikke køkkenprintede ordrelinier skal udskrives, når dette er relevant.

v2.11.72

 • Tusindetalsseparator på byttemærke fejlagtigt erstattet af ?-tegn nu rettet.
 • Fejl rettet, der viste varegruppenummeret i stedet for varegruppenavnet i statistikken.
 • Beholdning på butikken viste altid beholdningen på butik 1.
 • Optimering af måden hvorved bordindhold bliver gemt og hentet.
 • Ny køkkenprint indstilling til menustyring. Man kan nu bestemme, hvad der skal ske med ikke køkkenprintede ordrelinier ved færdiggørelse af ordre.

v2.11.63

 • Visse skærmbilleder fulgte ikke orienteringen af iPad’en.
 • Fejl rettet, der i nogle tilfælde medførte, at app’en crashede ved åbning af kasseopgørelsen og statistikken.
 • Fejl rettet som gjorde, at man ved tryk på “Tilbageknappen” i kasseafstemningen havnede i et tomt billede.

Nyheder

 • Nu understøttes muligheden for, at lægge billeder på varegenveje.
 • LANE3000 support. Sofier kan nu integreres med denne nye kortterminal.
 • Mulighed for at håndtere flere varenumre med samme stregkode.
 • I selvbetjeningsløsningen er der nu muligt, at tilføje egen hjælpetekst til at guide kunderne igennem købet.
 • Nu kan man oprette nye varer i produktsøgbilledet.
 • Derudover kan man også redigere produkter fra produktsøgbilledet. Dette gøres ved ”højreswipe” på søgeresultatlinien.
 • På samme vis er det nu muligt, at redigere kunder fra kundesøgbilledet.
 • Mulighed for at angive en reference ved parkering af ordre.
 • Mulighed for at angive en manuel bestillingsreference, hvis ordre skal køkkenprintes.
 • Buzzer på køkkenprinter. Sofier understøtter nu muligheden for, at få lyd på køkkenprinteren.
 • Skriftstørrelsen på varegenvejen kan nu ændres.

Forbedringer

 • Forbedret byttemærke, så stregkoden er nemmere at scanne.
 • Selvbetjening: Mulighed for at sætte en ”time out” på et ikke færdiggjort køb.

Fejlrettelser

 • Fejl rettet ved 100% rabat på gavekort, der ikke blev håndteret korrekt på kasserapporten.