Release note

Hotfixes

V2.11.102

 • Rettelser til håndtering af dårligt netværk i forbindelse med MobilePay-betalinger.
 • Fejl rettet, der gjorde at alle korttyper ikke figurerede på kasserapporten.
 • Optimering i håndtering af dårligt netværk og brug af iPP350 terminalen.

V2.11.102

 • Fejl rettet, som fik app’en til at crashe ved udskrivning af optællingsrapport.
 • Nu spørges der kun om ikke køkkenprintede ordrelinier skal udskrives, når dette er relevant.

v2.11.72

 • Tusindetalsseparator på byttemærke fejlagtigt erstattet af ?-tegn nu rettet.
 • Fejl rettet, der viste varegruppenummeret i stedet for varegruppenavnet i statistikken.
 • Beholdning på butikken viste altid beholdningen på butik 1.
 • Optimering af måden hvorved bordindhold bliver gemt og hentet.
 • Ny køkkenprint indstilling til menustyring. Man kan nu bestemme, hvad der skal ske med ikke køkkenprintede ordrelinier ved færdiggørelse af ordre.

v2.11.63

 • Visse skærmbilleder fulgte ikke orienteringen af iPad’en.
 • Fejl rettet, der i nogle tilfælde medførte, at app’en crashede ved åbning af kasseopgørelsen og statistikken.
 • Fejl rettet som gjorde, at man ved tryk på “Tilbageknappen” i kasseafstemningen havnede i et tomt billede.

Nyheder

 • Nu understøttes muligheden for, at lægge billeder på varegenveje.
 • LANE3000 support. Sofier kan nu integreres med denne nye kortterminal.
 • Mulighed for at håndtere flere varenumre med samme stregkode.
 • I selvbetjeningsløsningen er der nu muligt, at tilføje egen hjælpetekst til at guide kunderne igennem købet.
 • Nu kan man oprette nye varer i produktsøgbilledet.
 • Derudover kan man også redigere produkter fra produktsøgbilledet. Dette gøres ved ”højreswipe” på søgeresultatlinien.
 • På samme vis er det nu muligt, at redigere kunder fra kundesøgbilledet.
 • Mulighed for at angive en reference ved parkering af ordre.
 • Mulighed for at angive en manuel bestillingsreference, hvis ordre skal køkkenprintes.
 • Buzzer på køkkenprinter. Sofier understøtter nu muligheden for, at få lyd på køkkenprinteren.
 • Skriftstørrelsen på varegenvejen kan nu ændres.

Forbedringer

 • Forbedret byttemærke, så stregkoden er nemmere at scanne.
 • Selvbetjening: Mulighed for at sætte en ”time out” på et ikke færdiggjort køb.

Fejlrettelser

 • Fejl rettet ved 100% rabat på gavekort, der ikke blev håndteret korrekt på kasserapporten.

Release note

Hotfixes

V2.10.148

 • Nu understøttes muligheden for at flytte en ordre fra et bord til et andet.
 • Derudover kan man nu også muligt at knytte en allerede eksisterende ordre til et bord.
 • Det er nu muligt selv at bestemme om varerne på køkkenbonen skal sorteres efter indtastningsrækkefølge, varenumre eller varenavne.
 • Fejl rettet, der fra bordstyringsbetalingsknap dirigerede en til ekspeditionsbilledet i stedet for betalingsbilledet.
 • Returboner er nu igen inkluderet i udskriftsvalg.
 • Fejl rettet, som fik app’en til at crasche ved valutaoptælling.
 • Fejl rettet, hvor app’en craschede ved scanning af byttemærker og bytteboner.
 • Plus mindre rettelser og app forbedringer.

v2.10.110

 • Nu med iPadOS13 support

Nyheder

 • Understøttelse af de nye gavekortsregler
 • Restaurantløsning
  • Bordstyring – Det er nu muligt at oprette borde og lokaler, hvorpå man kan
   • Åbne og lukke bordet
   • Løbende tilføje varelinjer til bordet
   • Udskrive regning til bordet
  • Menustyring
   • Mulighed for at “kører” udvalgte varelinjer, hvor køkkenet automatisk får besked herom
  • Mulighed for op til 5 køkkenprintere.
   • På den enkelte vare er det nu muligt at definere, på hvilken køkkenprinter varen skal printes
 • iZettle support. Det er nu muligt, at kombinere Sofier og iZettle’s betalingsterminal
 • Yourpay support. Det er nu muligt, at kombinere Sofier og Yourpay’s betalingsterminal
 • Kunder er nu udvidet, så man i backoffice kan se alle køb foretaget af den enkelte kunde

Forbedringer

 • Valutahåndtering er udvidet til at omfatte
  • Mulighed for at give penge tilbage i en sekundær valuta
  • Mulighed for at optælle valuta
 • Selvbetjeningsløsningen nu med valg af sprog ved hvert køb

Fejlrettelser

 • Diverse fejlrettelser

Release note

Hotfixes

v2.9.66

 • Fejl rettet ved returbetaling på MobilePay via Bambora kortterminal.

v2.9.64

 • Fix for balancefejl i forbindelse med kontanthævning.
 • Fix for manglende visning af kundes saldo.

v2.9.63

 • Rettet fejl ved manglende upload af bon til backoffice i forbindelse med retur.
 • Fix for balancefejl ved udbetaling i forbindelse med retur, da denne også blev registreret som byttepenge.

v2.9.61

 • Fix for diverse crashes. Bl.a. ved indlæsning af ordre indholdene kunde.
 • Forbedret håndtering af genetablering af forbindelse til kortterminal.
 • Baggrund dimmet mere ved pop up vinduer, for tydeliggørelse af hvilket billede, som er aktivt.

v2.9.60

 • Fix fra crash i forbindelse med betalingsbilledet, ved manglende opsætning.

Nyheder

 • I forbindelse med re-designet af betalingsbilledet, kan man nu scanne gavekort og tilgodebeviser direkte fra betalingsbilledet.
 • Byttemærker har nu fået sin egen nummerserie, der er uafhængig af bonnummeret. Dette nummer refererer til den på byttemærket udskrevet vare/varer. Nummer er blevet tilføjet byttemærket/byttebonen i form af en stregkode, som nemt kan scannes direkte fra ekspeditionsbilledet, på samme måde som en returbon.
 • Adgang til backoffice fra app’en. Der er nu lavet direkte adgang til backoffice flere steder, så man fra app’en bl.a. kan redigere varer, oprette/redigere kunder, se backoffice statistikker m.m.
 • Nu med mulighed for under ”Om”, at henvise Sofier til andre og herved opnå gratis abonnement i en periode – https://sofier.com/anbefal-en-ny-kunde

Forbedringer

 • Nyt og flottere betalingsbillede design.
 • Faktura-arbejdsgangen er nu mere logisk opbygget.
 • Afsendelse af bon og faktura via mail forbedret væsentligt.

Fejlrettelser

 • Diverse fejlrettelser ved fakturaudskrift.
Release note

Nu med MobilePay integration til din Bambora kortterminal.

Hotfixes

v2.8.1.173

 • Fejl rettet angående problemer med at få vareopdateringer ned i app’en.

v2.8.1.172

 • Fix for manglende gennemførelse af MobilePay transaktion.

v2.8.1.171

 • Fix for crash i forbindelse med kortbetaling.
 • Fix for problemer ved oprettlese af kunde. Dette forgår nu via backoffice i app’en.

v2.8.1.170

 • Nu med mulighed for Kiosk mode (selvbetjening)
 • Performance forbedringer ift genindlæsning af produkter/kunder.
 • Fix for crash i “Kassebeholdningsbillede”

v2.8.1.164

 • Diverse stabilitetsforbedringer.

v2.8.1.153

 • Fejl rettet, som forsagede frysning af app, hvis en kunde blev fjernet fra ordre.
 • Fejl rettet, der forsagede frysning af app, ved brug af X-knap på varelinie.
 • Fejl rettet ved manglende opdatering af kunde-rekord, når denne blev indsat på ordre.

v2.8.1.152

 • Tilføjet ny indstilling, der kan åbne op for, at “Ikke admin” medarbejdere kan se statistik.
 • Fix for afrunding i kasserapport.
 • Fix for afrunding generelt.
 • Email-knap vises nu altid under kvitteringer.
 • Bedre håndtering af backend/netværksfejl ved parkering af ordre.
 • Fejl rettet ved AirPrint.
 • Fix for “dødt område” på nogle tiles.

v2.8.1.142

 • Forbedret håndtering af Bambora korterminal i forbindelse med netværksproblemer.
 • Fejl ved genvejsvisning (tiles) rettet.
 • Forbedret logning i forbindelse med afviste betalinger.
 • Forbedret logning i forbindelse med total beregning af betalingstyper.

v2.8.1.135

 • Rettet fejl ved hentning af bon, som fik app’en til at crashe.
 • Fejl rettet ved hentning af parkeret ordre, der fik app’en til at crashe.

v2.8.1.130

 • Fejl rettet i forbindelse med valuta, som ikke automatisk blev “sat i bank”
 • Fejl rettet ved pengeskuffen, der ikke automatisk åbnede ved kasseafstemning.

v2.8.1.126

 • Rettet kasseafstemningsfejl ved rabatafrunding.
 • Administrator brugere kan nu se kostprisen på varekortet.
 • Rettet fejl ved visning af SMS Klub bonus saldo.
 • Fejl rettet i forbindelse med “Afbryd” af korttransaktion fra app’en, som i nogle tilfælde blev ignoreret af terminalen.

v2.8.1.120

 • Rettet fejl i forbindelse med parkering af bon og efterfølgende login.
 • Rettet fejl ved køb med valuta, hvor der blev udskrevet to identiske boner.
 • Rettet fejl ved migrering fra 2.7 til 2.8, hvor den primære printer ikke blev sat som aktiv.

Nyheder

 • Nyt backoffice. I forbindelse med release af app version 2.8, følger der også et helt nyt backoffice system med http://backoffice.sofier.com
 • Engros mode. Sofier kan nu benyttes af engros virksomheder.
 • Simpel bordstyrring.
 • App’en gemmer og henter nu sine indstillinger i backoffice. Derudover er hele indstillingslayoutet gjort mere logisk og overskueligt.
 • Man kan nu bruge iPad’ens kamera til at scanne stregkoder.
 • I varelinie-swipet er der nu tilføjet en multiplikationsknap.
 • Det er nu muligt at angive separat bontekst og åbningstider på billetter.
 • I forbindelse med print af kasserapporten kan man nu også printe resultatet af ”Optællingsassistenten” på en separat rapport.
 • Der er blevet tilføjet en mulighed for at genudskrive de sidste 14 kasserapporter.
 • Bladring i genveje (tiles). Begrænsningen på 20 genveje på forsiden er væk. Det er nu muligt af bladre (swipe), så man i princippet kan have uendeligt mange genveje. Man kan også selv vælge størrelsen på genvejene. Om de skal være store, mellem, små eller styres automatisk som hidtil.

Forbedringer

 • App’en registreres nu via et token, der udstedes fra backoffice.
 • Hvis modtagelse af kontanter er slået fra, skal man nu ikke igennem optælling i forbindelse med kasseopgørelsen.
 • Forbedret valuta håndtering.
 • Ny måde hvorpå app’en distribueres. Kan nu hentes via www.sofier.com
 • Forbedret sikkerhed på app API kald.
 • Kortkvittering printes nu IKKE, hvis der bliver svaret ”Nej” til ”Udskriv bon”.
 • Nye salgsstatistikker med grafer.
 • Kunder sorteres nu efter kundenr. under ”Søg kunde”.
 • Printerkø bevares selvom app’en genstartes.
 • Man skal nu bekræfte at man vil afstemme kortterminalen under menupunktet ”Afstem terminal”.
 • Forbedret visning af statistik.
 • Helt nyt API, så det er blevet nemmere for eksterne udviklere at integrere med Sofier.
 • Generelle forbedringer af brugergrænsefladen. F.eks. ”Indstillinger”, som er blevet mere overskuelig og ”Om” der nu indeholder flere nyttige informationer om butiksopsætningen.

Fejlrettelser

 • Korrekt håndtering af returnering af vare, samt køb af ny vare med byttepenge i samme ekspedition.
Release note

Nyheder

 • Fakturaer kan nu sendes via iPad’ens emailklient.
 • Derfor er der nu fuld historik på sendte mails, og giver mulighed for at tjekke historik, gensende mails og benytte flere mailadresser på samme fakturasending.
 • Ekspeditioner kan tages retur ved at scanne bonen direkte i salgsbilledet.
 • Kasseafstemningen er ændret til en wizard, hvor du guides igennem optællingen.
 • Ligeledes er der tilføjet en oversigt med dagens aktiviteter på kassen, så det nu kan tjekkes inden du afslutter kasseafstemningen.
 • Den automatiske dagsafslutning kan nu slåes fra, så har du åbent henover midnat, bliver du ikke spurgt om kasseafstemning midt i det hele.
 • Forbedringer til køkkenbonen.
 • Kan nu udskrives uden at ekspeditionen afsluttes.
 • Layoutet er gjort mere overskueligt og lettere at læse.
 • Support for ny printer-type (MPOP).

Forbedringer

 • Ifm. angivelse af morgenbeholdning er det nu muligt at bruge optællingsassistenten.
 • Gårsdagens ultimobeholdning vises nu på kasseafstemningen.
 • Forbedringer ift. integrerede kortterminaler.
 • Bedre håndtering i situationer hvor kortterminalen mister forbindelse under transaktioner.
 • Forbedret håndtering af signatur-baseret godkendelse.
 • Helt ny håndtering af print, som gør udskriften af kvitteringer mere stabil og hurtigere ekspeditioner canada goose down low hip length parka https://www.parkaverkooppunten.nl amazon canada goose authentic.
 • Ekstra sikkerhed ifm. oprettelsen af debitorer.
  • Der tjekkes nu om den indtastede mailadresse er valid.
  • Fornavn nu obligatorisk.
  • Mere naturlig feltrækkefølge i angivelse af debitorstamdata.
 • Der kan køres retur på Mobilepay (ej integreret).
 • Ændret rækkefølge på varelinjer ved udskrivning af kvitteringer, fakturaer og køkkenboner.
 • Mulighed for ikke vælge om varelinjer med samme varenummer skal lægges sammen eller ej.
 • Mulighed for at tage ordre retur fra kvitteringsbilledet.
 • Mulighed for genudskrivning af faktura fra Kvitteringsbilledet.
 • Der kan nu søges på varenummer, varenavn, stregkode og beskrivelse i varesøgningen.
 • Det er nu muligt at slå opdateringer fra backend helt fra.

Fejl-rettelser

 • Ændring af PIN-kode på medarbejder slår nu igennem, så gammel PIN ikke kan benyttes.
 • Fortegn på kassedifference vender nu korrekt.
 • Afrunding af byttepenge er rettet.
 • Rabat vises korrekt ved flere stk.
Release note

Udskrivning af kvitteringer ældre end dags dato

Før version 2.5, var det kun muligt at genudskrive kvitteringer for den igangværende dag fra app’en. Det er nu også muligt at genudskrive ældre kvitteringer. Dette gøres under menupunktet Kvitteringer i menuen til venstre i app’en.

MobilePay og Swipp ligger nu som betalingsknapper

Kører man betaling på MobilePay eller Swipp som en ikke-integreret del af Sofier-kasseløsningen, skulle man før ind under betalingsformen Andre, for at finde disse. Nu har man mulighed for at have dem liggende som betalingsknapper, på lige fod med f.eks. Kontant og Kort. Knapperne reagerer på to måder, alt efter om man kører med integration til hhv. MobilePay og Swipp.

Har man en Point-of-Sale MobilePay-aftale(*), eller en Swipp erhvervsaftale, og er den sat op i Sofier, sendes der automatisk en betalingsanmodning til kundens telefon og transaktionen gennemføres.

Kører man MobilePay eller Swipp “ved siden af”, reagerer knappen som ved tryk på f.eks. Kontant.

Bruger man MobilePay eller Swipp betalingsknappen, får man vist dagens betalinger på hhv. MobilePay og Swipp, som et særskilt beløb på kasserapporten.

* – bemærk at MobilePay-integrationen kræver tilkøb af en MobilePay-betalingsenhed.

Køkkenprint

Det er nu muligt at tilslutte en køkkenprinter, som udskriver bestillinger som er relevante for køkkenet. Man kan i backend afmærke de varer der er “køkkenvarer”, eller som skal produceres. Sælges disse varer ved kassen, udskrives køkkenvarerne automatisk på en speciel køkkenbon på den dedikerede køkkenbonprinter.

Vi kalder funktionaliteten “køkkenprint”, da den primært henvender sig til cafeer, cafeterier, sandwichbarer og mindre restauranter, men den kan også sagtens benyttes til f.eks. vareudlevering, internt reparationsarbejde og lign.

Forbedret varesøgning

Der er lavet både funktions og layoutforbedringer til varesøgningen. Funktionsmæssigt kan man nu vælge om man vil have varebeskrivelsen med i søgningen eller ej. Angiver man ofte en ekstra beskrivelse af varerne i feltet Beskrivelse, har man nu mulighed for at søge på, og få vist, dette felt i søgeresultaterne. Gør man ikke, har man mulighed for at slå søgning på beskrivelsen fra, og opnå en hurtigere søgning. Layoutmæssigt er der lavet mere plads til varenavn og beskrivelsen.

Søgeresultaterne viser nu alle relevante informationer for varerne: varenavn, varenummer, stregkode, pris, beskrivelse og beholdning.

Faktura “preview”

Benytter man fakturaudskriften i stedet for bonudskriften, har man nu mulighed for at få vist fakturaudskriften inden man fakturerer.

Fakturaændringer

Der er lavet en del layoutmæssige ændringer til fakturaudskriften, som gør at den nu er mere overskuelig og lettere at læse.

Rettede fejl

Afrundingsfejl ifm. rabatgivning. Der opstod forkert afrundede beløb ved rabatgivning, primært ved flerstyksrabatter.
Håndtering af mange debitorer og varer.
Synkroniseringen mellem backend og app fejlede ved overførsler af mange debitorer og varer.