Nye regler om gebyrer på kortbetaling

Fra 1. januar 2018 træder der nye regler i kraft vedrørende gebyrer på betalingskort.
De nye regler er baseret på de nye EU PSD2 regulativer og den nye danske betalingslov, og det betyder at det ikke længere er tilladt at pålægge gebyrer på forbruger kort som er udstedt indenfor European Economic Association (EEA).

Hvad skal du gøre?

Hvis du ikke ønsker at opkræve gebyrer pr. 1. januar 2018 (og er Sofier kunde), så skal du ikke gøre noget – din terminal bliver automatisk opdateret. Hvis du ønsker at opkræve gebyrer jf. tabellen nedenfor, så skal du kontakte dine leverandør.

Oversigt over kortgebyrer

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om den nye danske betalingslov på www.retsinformation.dk (Kapitel 7: Gebyrer m.v.). Hvis du vil vide mere om EU’s PSD2 regulativ, så finder du det på ex.europa.eu