Nu med MobilePay integration til din Bambora kortterminal.

Hotfixes

v2.8.1.173

 • Fejl rettet angående problemer med at få vareopdateringer ned i app’en.

v2.8.1.172

 • Fix for manglende gennemførelse af MobilePay transaktion.

v2.8.1.171

 • Fix for crash i forbindelse med kortbetaling.
 • Fix for problemer ved oprettlese af kunde. Dette forgår nu via backoffice i app’en.

v2.8.1.170

 • Nu med mulighed for Kiosk mode (selvbetjening)
 • Performance forbedringer ift genindlæsning af produkter/kunder.
 • Fix for crash i “Kassebeholdningsbillede”

v2.8.1.164

 • Diverse stabilitetsforbedringer.

v2.8.1.153

 • Fejl rettet, som forsagede frysning af app, hvis en kunde blev fjernet fra ordre.
 • Fejl rettet, der forsagede frysning af app, ved brug af X-knap på varelinie.
 • Fejl rettet ved manglende opdatering af kunde-rekord, når denne blev indsat på ordre.

v2.8.1.152

 • Tilføjet ny indstilling, der kan åbne op for, at “Ikke admin” medarbejdere kan se statistik.
 • Fix for afrunding i kasserapport.
 • Fix for afrunding generelt.
 • Email-knap vises nu altid under kvitteringer.
 • Bedre håndtering af backend/netværksfejl ved parkering af ordre.
 • Fejl rettet ved AirPrint.
 • Fix for “dødt område” på nogle tiles.

v2.8.1.142

 • Forbedret håndtering af Bambora korterminal i forbindelse med netværksproblemer.
 • Fejl ved genvejsvisning (tiles) rettet.
 • Forbedret logning i forbindelse med afviste betalinger.
 • Forbedret logning i forbindelse med total beregning af betalingstyper.

v2.8.1.135

 • Rettet fejl ved hentning af bon, som fik app’en til at crashe.
 • Fejl rettet ved hentning af parkeret ordre, der fik app’en til at crashe.

v2.8.1.130

 • Fejl rettet i forbindelse med valuta, som ikke automatisk blev “sat i bank”
 • Fejl rettet ved pengeskuffen, der ikke automatisk åbnede ved kasseafstemning.

v2.8.1.126

 • Rettet kasseafstemningsfejl ved rabatafrunding.
 • Administrator brugere kan nu se kostprisen på varekortet.
 • Rettet fejl ved visning af SMS Klub bonus saldo.
 • Fejl rettet i forbindelse med “Afbryd” af korttransaktion fra app’en, som i nogle tilfælde blev ignoreret af terminalen.

v2.8.1.120

 • Rettet fejl i forbindelse med parkering af bon og efterfølgende login.
 • Rettet fejl ved køb med valuta, hvor der blev udskrevet to identiske boner.
 • Rettet fejl ved migrering fra 2.7 til 2.8, hvor den primære printer ikke blev sat som aktiv.

Nyheder

 • Nyt backoffice. I forbindelse med release af app version 2.8, følger der også et helt nyt backoffice system med http://backoffice.sofier.com
 • Engros mode. Sofier kan nu benyttes af engros virksomheder.
 • Simpel bordstyrring.
 • App’en gemmer og henter nu sine indstillinger i backoffice. Derudover er hele indstillingslayoutet gjort mere logisk og overskueligt.
 • Man kan nu bruge iPad’ens kamera til at scanne stregkoder.
 • I varelinie-swipet er der nu tilføjet en multiplikationsknap.
 • Det er nu muligt at angive separat bontekst og åbningstider på billetter.
 • I forbindelse med print af kasserapporten kan man nu også printe resultatet af ”Optællingsassistenten” på en separat rapport.
 • Der er blevet tilføjet en mulighed for at genudskrive de sidste 14 kasserapporter.
 • Bladring i genveje (tiles). Begrænsningen på 20 genveje på forsiden er væk. Det er nu muligt af bladre (swipe), så man i princippet kan have uendeligt mange genveje. Man kan også selv vælge størrelsen på genvejene. Om de skal være store, mellem, små eller styres automatisk som hidtil.

Forbedringer

 • App’en registreres nu via et token, der udstedes fra backoffice.
 • Hvis modtagelse af kontanter er slået fra, skal man nu ikke igennem optælling i forbindelse med kasseopgørelsen.
 • Forbedret valuta håndtering.
 • Ny måde hvorpå app’en distribueres. Kan nu hentes via www.sofier.com
 • Forbedret sikkerhed på app API kald.
 • Kortkvittering printes nu IKKE, hvis der bliver svaret ”Nej” til ”Udskriv bon”.
 • Nye salgsstatistikker med grafer.
 • Kunder sorteres nu efter kundenr. under ”Søg kunde”.
 • Printerkø bevares selvom app’en genstartes.
 • Man skal nu bekræfte at man vil afstemme kortterminalen under menupunktet ”Afstem terminal”.
 • Forbedret visning af statistik.
 • Helt nyt API, så det er blevet nemmere for eksterne udviklere at integrere med Sofier.
 • Generelle forbedringer af brugergrænsefladen. F.eks. ”Indstillinger”, som er blevet mere overskuelig og ”Om” der nu indeholder flere nyttige informationer om butiksopsætningen.

Fejlrettelser

 • Korrekt håndtering af returnering af vare, samt køb af ny vare med byttepenge i samme ekspedition.